NAVA: Ventilation där patientens egna drivandnings kontroller timing och hjälpa levereras av ventilatorn.

Getinge - NAVA
Getinge – NAVA

Personalized ventilation provides unique patient insight and ventilation capabilities. It consists of a diagnostic tool that helps you monitor diaphragm activity (Edi) on the ventilator screen and a ventilation mode (NAVA) that uses the diaphragm activity to deliver assist adapted to the patient.

Läs hela artikeln här.

Lämna ett svar