Getinge - NAVA

NAVA: Ventilation där patientens egna drivandnings kontroller timing och hjälpa levereras av ventilatorn.

Personlig ventilation ger unika patientens insikt och ventilationsfunktioner. Den består av ett diagnostiskt verktyg som hjälper dig att övervaka membranaktivitet (EDI) på ventilatorn skärm och en ventilationsläge (NAVA) som använder membranaktiviteten att leverera bistå anpassas till patienten. ... Read the rest