Meeting 2012: Neurally Justerat Ventilatory Assist och Neural Monitoring

Nijmegen, Nederländerna: 26-27 april 2012

Inledningsanförande, Dr. Hans van der Hoeven

101 - inledningsanförande

Dr. Hans van der Hoeven | Download ...
Kolla på video
Mål för assisterad ventilation, Dr. Jean-Christophe Richard

105 - Mål för assisterad ventilation

Dr. Jean-Christophe Richard | Download ...
Kolla på video
NAVA under sömnen, Dr. Walter Verbrugghe

106 - NAVA under sömnen

Dr. Walter Verbrugghe | Download ...
Kolla på video
ICU Förvärvade Förlamning, Dr. Lukas Brander

107 - ICU förvärvad förlamning

Dr. Lukas Brander | Download ...
Kolla på video
NAVA i Neurotrauma patienter, Dr. Laurent Heyer
NIV-Hjälm, Dr. Paolo Navalesi

111 – NiV-Helmet

Dr. Paolo Navalesi | Download ...
Kolla på video
Asynkronism hos vuxna patienter, Dr. Lise Piquilloud
Asynkronism hos spädbarn, Dr. Merja Ålander

113 - asynkronism hos spädbarn

Dr. Merja Ålander | Download ...
Kolla på video
NAVA Post-Cardiac Surgery: spädbarn, Dr. Alice Bordessoule

116 - NAVA efter hjärtkirurgi: Infant

Dr. Alice Bordessoule | Download ...
Kolla på video