St. Michaels Hospital: Vetenskapen om inspiration NAVAgating forskning

The Science of Inspiration NAVAgating Research

Idén om ventilera kritiskt sjuka har funnits sedan 1543 då Andreas Vesalius föreslagna ”Att livet kan återställas till djuret, en öppning måste prövas i bakluckan på luftstrupen, i vilken ett rör av vass eller sockerrör bör sättas; du kommer då att blåsa i detta, så att lungan kan stiga igen och ta luft.”(1)

Ventilatorer har hjälpt patienter andas mer eller mindre på detta sätt i århundraden fyller lungorna med våld med en mängd luft som bestäms av vårdgivaren. ... Read the rest

Christer Sinderby

Membran Elektrisk aktivitet: Inlägg 2

Inlägg 2: Framtagande och bearbetning av EAdi signalen

Den EADI signalbehandling är ett fascinerande område av utveckling där nya material och ökad processorkraft har tillät oss att göra oändliga beslut i realtid. Bloggen nedan beskriver de viktigaste stegen för insamling och behandling av den EADI signal (eller Edi på Servo-i). ... Read the rest

Christer Sinderby

Membran elektrisk aktivitet: Post 3

Inlägg 3: Fysiologiska tolkning av membran elektriska aktivitet (EAdi) vågformen.

Andningen är en mycket komplex process och vi fortfarande lära. Den EADI vågformen tillför en ny dimension till att tolka andning vid sängkanten. Den ger information om central andnings enhet, tidpunkten för andning och synkronisering mellan ventilator bistå och patientens ansträngning. ... Read the rest