St. Michaels Hospital: Vetenskapen om inspiration NAVAgating forskning

The Science of Inspiration NAVAgating Research

Idén om ventilera kritiskt sjuka har funnits sedan 1543 då Andreas Vesalius föreslagna ”Att livet kan återställas till djuret, en öppning måste prövas i bakluckan på luftstrupen, i vilken ett rör av vass eller sockerrör bör sättas; du kommer då att blåsa i detta, så att lungan kan stiga igen och ta luft.”(1)

Ventilatorer har hjälpt patienter andas mer eller mindre på detta sätt i århundraden fyller lungorna med våld med en mängd luft som bestäms av vårdgivaren. ... Read the rest

Jennifer Beck

Year in Review (2015)

Under 2015 fanns det 39 publikationer på PUBMED, inklusive 24 vetenskapliga originalarbeten, 4 fallrapporter, 3 ledare och 8 recensioner.

Studier på vuxna

24-timmar utvärdering av patienten-ventilator interaktion under NAVA vs. PSV

I 30 svårt att avvänja vuxna patienter (medelduration av ventilation 33 dagar), Younis et al (BMC Anesthesiology) collected ventilator and physiological data over two 23-hr periods (either during NAVA or PSV), followed by a cross-over to the other mode.… Read the rest