Leo Heunks

Användning av NAVA in Clinical Practice: "Den Nijmegen Experience"

Introduktion

Radboud University Nijmegen Medical center är ett 1000-bäddars universitetssjukhus med 35-bädd vuxen ICU. Våra ICU erbjuder ett brett spektrum av ICU vård inklusive neuro-ICU, medicinsk och kirurgisk ICU, hjärt ICU, extrakorporeal CO2 removal, ECMO, expertise center for difficult weaning from mechanical ventilation and an innovative early mobilization service for ICU patients.… Read the rest