Christer Sinderby

Patient Fläkt Interaktion: Inlägg 1

Inlägg 1: Proportionalitet och NAVA nivå

Patient ventilator interaktion i allmänhet har två dimensioner: tidpunkten för att hjälpa (tids interaktion) och omfattningen av bistå (interaktion i rymden), både i relation till patienter ansträngning. Temporal växelverkan hänför sig till synkronisering av lätta transport till inandningsansträngning (dvs. ... Read the rest

Christer Sinderby

Patient Fläkt Interaktion: Inlägg 2

Post 2: Tidpunkt för att hjälpa

Som nämnts i min tidigare blogg på patientens ventilator interaktion: ”Patient ventilator interaktion i allmänhet har två dimensioner: tidpunkten för att hjälpa (tids interaktion) och omfattningen av bistå (interaktion i rymden), både i relation till patient ansträngning. Temporal växelverkan hänför sig till synkronisering av lätta transport till inandningsansträngning (dvs. ... Read the rest