Jennifer Beck

Year in Review (2015)

Under 2015 fanns det 39 publikationer på PUBMED, inklusive 24 vetenskapliga originalarbeten, 4 fallrapporter, 3 ledare och 8 recensioner.

Studier på vuxna

24-timmar utvärdering av patienten-ventilator interaktion under NAVA vs. PSV

I 30 svårt att avvänja vuxna patienter (medelduration av ventilation 33 dagar), Younis et al (BMC Anesthesiology) Uppsamlades ventilator och fysiologiska data över två 23-hr perioder (antingen under NAVA eller PSV), följt av en cross-over till det andra läget. ... Read the rest

Christer Sinderby

Membran Elektrisk aktivitet: Inlägg 2

Inlägg 2: Framtagande och bearbetning av EAdi signalen

Den EADI signalbehandling är ett fascinerande område av utveckling där nya material och ökad processorkraft har tillät oss att göra oändliga beslut i realtid. Bloggen nedan beskriver de viktigaste stegen för insamling och behandling av den EADI signal (eller Edi på Servo-i). ... Read the rest

Christer Sinderby

Membran elektrisk aktivitet: Post 3

Inlägg 3: Fysiologiska tolkning av membran elektriska aktivitet (EAdi) vågformen.

Andningen är en mycket komplex process och vi fortfarande lära. Den EADI vågformen tillför en ny dimension till att tolka andning vid sängkanten. Den ger information om central andnings enhet, tidpunkten för andning och synkronisering mellan ventilator bistå och patientens ansträngning. ... Read the rest

Jennifer Beck

Tillväxt av NAVA genom åren: Post 1

De säger att det kan ta upp till 30 år mellan den tid som en produkt är "uppfann" den tid som det är kommersiellt tillgängliga. Och sedan finns det användarnas acceptans, och utbredd genomförandet och kontinuitet av användning som tar ännu längre tid.

Tabell II – tiden från uppfinning till kommersialisering av vissa tekniker:

Silikon Insulin Magnetic Recording
1899 – första publicerade papper på organo-kisel 1920 – första idéer för utvinning av insulin 1893 – magnetisk inspelning uppfanns
1930 – första silikoner kunde framställas i laboratorium 1922 – första mänskliga patient fick insulin 1898 – magnetisk inspelning var patened
1946 – general Electric producerat silikon kommersiellt 1933 – produktion av heldags insulin leverans i en injektion 1937 – första bandspelare producerades

Roligt nog, graden av att anta ny teknik (så kallade ”konsumtion”) inom områdena underhållning (mobiltelefon, iPod) och komfort (luftkonditionering) ökar enormt sedan 1900-talet. ... Read the rest

Jennifer Beck

Publikationer List (Uppdaterad December 28, 2012)

Sinderby C., Ingvarsson P., Sullivan L., Wickström I., Lindström L. roll membranet i bagageutrymmet förlängning i tetraplegi, Paraplegi, 30: 389-395, 1992

Sinderby C., Ingvarsson P., Sullivan L., Wickström I. och Lindström L. Elektromyografisk registrering av diafragma trötthet under ihållande stam böjning i livmoderhalscancer sladden skadade patienter. ... Read the rest

Christer Sinderby

Patient Fläkt Interaktion: Inlägg 1

Inlägg 1: Proportionalitet och NAVA nivå

Patient ventilator interaktion i allmänhet har två dimensioner: tidpunkten för att hjälpa (tids interaktion) och omfattningen av bistå (interaktion i rymden), både i relation till patienter ansträngning. Temporal växelverkan hänför sig till synkronisering av lätta transport till inandningsansträngning (dvs. ... Read the rest

Christer Sinderby

Patient Fläkt Interaktion: Inlägg 2

Post 2: Tidpunkt för att hjälpa

Som nämnts i min tidigare blogg på patientens ventilator interaktion: ”Patient ventilator interaktion i allmänhet har två dimensioner: tidpunkten för att hjälpa (tids interaktion) och omfattningen av bistå (interaktion i rymden), både i relation till patient ansträngning. Temporal växelverkan hänför sig till synkronisering av lätta transport till inandningsansträngning (dvs. ... Read the rest

Jennifer Beck

Året som gått (2013) NAVA och Edi Övervakning

Happy 2014! May this year be filled with new science and improvements in mechanical ventilation! In 2013, nearly the same number of peer-reviewed papers were published (33 articles in PUB MED) compared to 2012 (35 articles).

artiklar genom åren för blog 2013

Över last 20 years, the distribution of article “type” can be plotted as:

Artikeltyper sedan 1995

In 2013, the following articles were published:

Scientific papers (n= 13)

NAVA and sedation: Vaschetto et al, (CCM 2013), Var de första att studera effekterna av sedering (Propofol) på patient respirator interaktion under PSV och Nava. ... Read the rest